Učení Bible zpaměti, léto 2015

By: Terka Date Posted: April 22, 2015

“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.” (2. Timoteovi 3, 16-17)

Učit se Bibli zpaměti je určitě užitečné a přináší to prospěch okamžitý i dlouhodobý. Pomůže Ti to znát líp Boží slovo, může to být prospěšné ve Tvém osobním životě s Bohem, ale i v nečekaných situacích, se kterými se v životě setkáš. Pokud se chceš připojit k nám a učit se Bibli s ostatními dorosťáky, další výhodou, která z toho plyne je sladká odměna. Tu získáš, pokud se naučíš dva verše aktuální pro daný týden a řekneš je zpaměti Terce ještě před začátkem dorostu.

Tento trimestr se budeme společně učit 1. list Janův 4, 7-21

Na příští dorost 24. 6. 2015 se můžeš naučit celý tento úsek. Odměnou za úspěšné zvládnutí bude společný výlet za občerstvením do fast foodu :-)

Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, se z Boha narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho směli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdo nikdy neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal ze svého Ducha. A my jsme viděli a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, Zachránce světa. Kdo by vyznal, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. A my jsme uvěřili a poznali lásku, kterou Bůh má k nám. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. V tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu, neboť jaký je on, takoví jsme i my v tomto světě. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My milujeme, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo: ‚Miluji Boha,‘ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra.

(1. Janův 4, 7-21)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.