Pravopisné cvičení

By: Johanka Date Posted: February 11, 2008

Zadání: místo podtržítek doplňte i/y vylet10.jpg

Torpas seděl na vrcholu L_sé hor_ mez_ borov_cem_ s mnoha kos_m_ hn_zd_ a tráp_l své mozkové záv_t_ log_ck_m_ hř_čkam_. Nejv_ce se zam_šlel nad kos_m_ nebol_ komol_m_ jehlan_. Nevšiml s_, že se př_kradl Kam_l sv_m v_cv_čen_m krokem a uloup_l mu s_rečkov_ sendv_č. Kd_ž se o něj chtěl_ rovnoměrně rozděl_t, př_létl_ dvě vrán_ a s_ček a s_reček b_stře spol_kal_. Torpasov_ zabl_skal_ oč_ spravedl_v_m hněvem. Zav_l l_tostí a v_křikl: “Kam_le, krkavče a vrán_, to jste mě zklamal_!”

3 Comments to "Pravopisné cvičení"

  • Johanka Says:

    Účelem pravopisného cvičení není někoho zesměšnit. Koneckonců já nejsem autorem… ale nepřál si být jmenovánm, prý aby mu pak někdo nepřišel vynadat… Můžete se sem sdílet o svých špatných í/ýčkách :-)

  • Torpas Says:

    Je nějaká cena pro toho (třeba mě), kdo první pošle všechna správná íčka :-) ?

  • Jana.krej Says:

    Třeby když budeš hodně šmrdlat rukama tak dosteneš nějakou odměnu… :)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.