Pravopisné cvičení 2

By: Johanka Date Posted: February 11, 2008

Zadání: místo podtržítek doplňte i/yvylet8.jpg

Kam_l nas_pal do nudl_ tol_k sol_, že Ma_ov_ pž_ obědě lezl_ oč_ z důlků. “Brz_čko t_ něco v_vedu”, v_hrožoval Ma_o. Večer namazal Kam_lov_ věc_ s_rečkem. “Hohó,” volal Kam_l a začal své věc_ ol_zovat. “S_rečk_ já m_luj_!” Jenže Kam_lov_ spolub_dl_c_ nadšen_ neb_l_. Za tm_ mu věc_ v_házel_ z okna a ps_ se s n_m_ odpl_ž_l_ hb_tě pr_č. Kam_l tak velm_ zchudl, ale Ma_ov_ ho pak b_lo l_to a věnoval mu maskáčov_ oblek, starou m_k_nu a mol_tanov_ m_ček pro radost. Kam_lem sm_kala nel_bost a v_kř_kl: “Sm_šl_m o vás nem_lost_vě a nem_losrdně!”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.