CzBZpNDorost

By: Mayo Date Posted: January 26, 2012

Kdo se chce naučit nazpaměť něco z Bible a na dorostě za to dostat odměnu, má příležitost. Vzhledem k tomu, že tyto tři měsíce jsou často programy o Duchu svatém, je o něm i úsek, který se budeme učit. Je to z 16. kapitoly Janova evangelia, na příště (28. 3.) je to už celý následující úsek.

Jan 16:
5 Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: Kam jdeš? 6 Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. 7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. 8 On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: 9 Hřích v tom, že ve mne nevěří; 10 spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; 11 soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. 12 Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. 13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. 14 On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. 15 Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne…“

Pokud se to naučíš, přijď na dorost o trochu dřív a řekni to Áně.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.