Celostátní čtení Bible

By: Mayo Date Posted: March 22, 2010

2009_0411Bible210025.JPGTak letos o Velikonocích zase proběhne čtení Bible na veřejnosti. V Praze to bude v pondělí 29. 3., v úterý 30. 3. a ve středu 31. 3.. Vždycky na Jungmanově náměstí (mapa zde) od 16:00 do 19:00. Zúčastnit se může každý. Přijít kousek přečíst, poslechnout si to, modlit se nebo se tam bavit s lidmi, kteří budou mít zájem. Náš sbor to bude mít na starost v úterý. Pokud hodláte přijít, můžete se domluvit se mnou nebo přímo s Tomášem Božovským, ale můžete přijít i jen tak. (My tam teda budeme v to úterý.) Je to skvělá příležitost jak lidem přiblížit Boží slovo a tím i jeho lásku a spravedlnost. I když přijít třeba nemůžete, tak modlitby jsou potřeba stejně.

Dále řekl: „S Božím královstvím je to tak, jako když člověk zaseje semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hospodář hned pošle srp, protože nastala žeň.“2009_0411Bible210031.JPG

Marek 4:26-29

Víc informací je třeba tady. Tak zatím v úterý!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.