biblickopamětní :-) soutěž o odměny

By: Mayo Date Posted: November 5, 2009

Ahoj naši milí dorosťáci a dorosťačky!

Tak kdo byl pilný a nebyl líný, tak už se postupně všech 12 veršů mohl naučit. Ale i pokud jste se to zatím nenaučili nebo už pozapomněli, tak nevadí, stejně se ještě můžete zapojit! Jak? 17. března budete mít možnost říct Míše celou 53. kapitolu a získat tak nějakou mimořádně velikou odměnu. Hlavně neříkejte, že to nezvládnete. To Bůh nám dal paměť, takže pokud říkáte, že to nejde, tak si vlastně nevážíte toho, co vám Bůh dal. (Jen aby bylo jasno, rozhodně se vyplatí se cokoli z Bible naučit, i kdyby za to odměna nebyla.)

Takže Izajáš 53:

1  Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? 2  Vyrostl před ním jako proutek, jak oddenek z vyprahlé země, neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. 3 Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkoušený nemocemi, jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. 4 Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. 5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. 6 Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. 7 Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 8 Byl zadržen a vzat na soud. Kdopak pomyslí na jeho pokolení? Vždyť byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. 9 Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. 10 Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 11 Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se tím, co zakusil. „Můj spravedlivý služebník získá spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. 12 Proto mu dám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt a byl počten mezi nevěrníky.“ On nesl hřích mnohých, Bůh jej postihl místo nevěrných.

(Tady je to z ekumenky, ale pokud máte jiný překlad, klidně se to naučte z něho, na tom nezáleží. Pro Bibli 21 kdyžtak klikni sem. Akorát si ten překlad pak doneste, aby to Míša měla podle čeho kontrolovat. Není to úplně nejsrozumitelnější, ale dá se z toho poznat, že se v tom mluví o Ježíši. A když si člověk uvědomí, že to Izajáš napsal asi o 700 let dřív, než se to stalo, tak to je fakt něco.)

bible

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.